Yleistä

      Seita-säätiön on Sodankylän kunnan perustama
      työllisyydenhoitoyksikkö, joka on merkitty
      säätiörekisteriin 13.3.2006

 
  Säätiön tarkoituksena on ensisijaisesti Sodankylän kunnan alueella edistää eri henkilöryhmien työllistymisen edellytyksiä, toimia heidän työkykyisyytensä ja ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa kohottamiseksi.

Säätiö tuottaa kahdeksassa eri valmennusyksikössä työn kautta valmennus-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja eri asiakasryhmille.

Toiminnan tavoitteena on työttömyyden katkaisu, elämänhallinnan lisääntyminen, työelämään perehdyttäminen, ammattitaidon edistäminen ja työmarkkinakelpoisuuden sekä -valmiuksien parantaminen.