Yksilövalmennus

Työn tekemisen ja työ- ja ammattitaidon kehittämisen lisäksi työpajalla tuetaan valmentautujaa hänen elämän hallinnassaan. Yksilövalmennuksen avulla tuetaan valmentautujan toimintakyvyn vahvistamista ja arjenhallinnan parantamista. Valmentautujaa tuetaan myös hänen koulutus ja työuran suunnittelussa sekä motivoidaan häntä ottamaan vastuuta elämästään.

Yksilövalmentaja kohtaa asiakkaansa tasaveroisena. Yhteisten keskustelujen ja elämäntilanteen kartoituksen jälkeen laaditaan yhdessä valmennukselle tavoitteet. Yksilövalmennus ja työvalmennus ovat toisiaan tukevia menetelmiä. Yksilövalmentaja seuraa ja arvioi valmennussuunnitelman toteutumista.

Yksilövalmennus on kuuntelua, valmentautujan asioiden selvittelyä ja hoitamista sekä tarvittaessa tukipalvelujen piiriin ohjaamista.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on valmentautujan kokonaisvaltainen auttaminen, jota tehdään yhdessä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.