Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka tarvitsevat sairauden ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän tai ammattialan tai opiskelualan valinnassa.

Henkilö voi tarvita työhönvalmentajan tukea myös päästäkseen työelämään ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille koko- tai osa-aikaiseen työhön tai yrittäjäksi.

Valintakriteerit

Terveydenhuolto on selvittänyt riittävästi kuntoutujan työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Selvitysten täytyy olla ajantasaisia ja vastattava kuntoutujan nykytilaa.

Sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Toteutus

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista palvelulinjaa:

  • Työkokeilu
  • Työhönvalmennus
  • Työkokeilu ja työhönvalmennus

Työkokeilu soveltuu, jos tavoitteena on varmistaa ammatillinen urasuunnitelma, opiskeluala tai konkreettinen työtavoite kokeilemalla työtä ulkopuolisella työpaikalla. Työhönvalmentaja tukee soveltuvan ammattialan, opiskelualan tai työtehtävän valintaan ja sen soveltuvuuden varmistamiseen. Työkokeilu kestää 3-6 kuukautta Työkokeilu voi jatkua työhönvalmennuksella.

Työhönvalmennus soveltuu, jos tavoitteena on vakiinnuttaa asema valitsemassasi palkkatyösuhteisessa työssä. Työhönvalmennuksessa saat tukea työpaikan löytämiseen ja palkkatyösuhteen muodostumiseen. Työhönvalmennuksen kesto on yksilöllinen, 3-21 kuukautta.

Työkokeilu ja työhönvalmennus soveltuu, josk kuntoutuja tarvitsee työhönvalmentajalta paljon tukea, jotta kuntoutuja voi täsmentää uratavoitteitaan, työkykyä vastaavia ammattialoja, soveltuvia työnkuvia ja työpaikkoja, ennen kuin siirtyy varsinaiseen työpaikkaan ja avoimille työmarkkinoille. Työkokeilu ja työhönvalmennuksen yhdistelmä kestää 6-26 kuukautta.

Työllistymistä edistävä ammatillinen koulutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutuja voi hakea matkakorvauksia ja kuntoutusrahaa Kelalta.

Hakeutuminen kuntoutukseen: 
Lääkärin B-lausunto ja hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta (KU 101) Kelaan. 
Kela auttaa valitsemaan palvelulinjan, joka soveltuu parhaiten kuntoutujan sen hetkiseen tilanteeseen.