Tuettu päivätoiminta

Vammaispalvelulain avohuollon tukitoimi

Seita-säätiön työvalmennusyksiköissä toteutettavaa toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa työ- ja yksilövalmennuksen keinoin sekä ryhmävalmennusta. Palvelu toteutetaan 1-5 pv/vko.

TAVOITE

Päivätoiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla edistetään sosiaalista vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös henkilön elämänlaadun tukeminen, toimintakyvyn ylläpito sekä yhteisöllisyys ja vertaistuki.

KOHDERYHMÄ

Työikäiset henkilöt, joilla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Lisäksi henkilön toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.