Ryhmävalmennus

Säätiöllä on säännöllistä ryhmätoimintaa.

Yksi Seita-säätiön vahvuuksista on asiakkaille tarjottavat monipuoliset ryhmävalmennuspalvelut. Osa ryhmistä kokoontuu viikoittain vuoden ympäri, osa tarpeen mukaan. Ryhmävalmennuksilla pyritään kehittämään ja ylläpitämään hyvinvointia ja itsetuntemusta. Koko asiakasryhmän kanssa käydään läpi työturvallisuuteen sekä päihteisiin liittyviä asiakokonaisuuksia sekä kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin.  Opiskelu- ja työelämävalmiuksia lisätään mm. atk-koulutuksella, uravalmennuksella sekä talous- ja velkaneuvonnalla. Lisäksi tarjolla on myös vapaavalintaisia ryhmiä, joissa korostuu yhteinen tekeminen, luovaan ajatteluun kannustaminen sekä omien voimavarojen etsiminen ja itsetunnon kohentaminen. Näitä ryhmätoimintoja ovat Pannu&hella -ryhmä, taidepajatyöskentely, perhonsidonta, viikkoliikunta, Eväitä elämään -ryhmä sekä korva-akupunktio. Ryhmätoiminnoista erityisesti koko talonväen yhteinen sählyn peluu on odotettu viikon kohokohta. Se antaa mahdollisuuden yhteiseen toimintaan myös heille, joilla sitä mahdollisuutta ei muulloin ole.

Säätiön asiakkaiden hyvinvointia ja paikallistuntemusta lisäävät erilaiset säätiöltä tehtävät tutustumiskäynnit sekä retket. Yhdessä käydään tutustumassa paikkakunnan harrastusmahdollisuuksiin, eri yrityksiin ja niiden toimintaan sekä koulutusmahdollisuuksiin ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin. Näillä vierailuilla voi jollekin selkiytyä esimerkiksi oma ammatillinen kiinnostuksen kohde. Samalla kyläkuva ja lähiympäristö tulevat tutuiksi. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikkakunnan kulttuuritarjontaan; vieraillaan esimerkiksi kirjastossa, näyttelyissä sekä paikkakunnalle saapuvissa teatterinäytöksissä.  Seita-säätiö on perinteisesti mukana myös Jääkäriprikaatin valatilaisuuksissa sekä talkoilemassa Sodankylän elokuvajuhlilla. Omien yhdessä tehtyjen pienten produktioiden, kuten esimerkiksi näyttelyiden sekä videoharjoitteiden kautta annetaan mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin. Myös tällä tavoin vahvistetaan yksilön hyvinvointia sekä ryhmään kuulumista.

Luonnosta voimaa

Yksi säätiön tärkeä toimintaympäristö on paikallinen luonto, minne tehdään monenlaisia retkiä. Retkien teemana voi olla esimerkiksi materiaalin keräily, luonnon kuvaaminen, lumikenkäily tai virkistäytyminen. Vuosittain järjestetään koko talon väelle kaksi ulkoilupäivää, syksyllä ja keväällä. Näiden päivien olennainen tarkoitus on luonnossa liikkuminen ja siellä yhdessä tehtävät erilaiset toiminnot kuten pilkkiminen, tulistelu ja tehtävärasteilla suunnistaminen.