Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannat elämäsi laatua ja saat väylän takaisin työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Kuntouttava työtoiminta pitää sisällään:
* Tavotteiden asettaminen ja jatkosuunnitelmien teko yhdessä kuntoutujan kanssa.
* Tutustumiskäyntejä yrityksiin
* Työnhakuvalmennusta
* Liikunta-iltapäiviä
* Terveysneuvontaa
* Työtoimintaa jokaisen oman toimintakyvyn ja osaamisen mukaan
* Työelämän pelisäännöt
* Työtoiminta jaksoon sisältyy aina työ-ja yksilövalmentajan ohjaus.

Toiminta on tarkoitettu:

* Henkilöille, jotka ovat laatineet kuntouttavaan työtoimintaan tähtäävän aktivointisuunnitelman työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen kanssa.
* Henkilöille, joiden työllistymistä on vaikeuttanut työ-ja toimintakykyä vastaavan työn löytyminen, muu elämäntilanne tai työllistymistä vaikeuttava sairaus.

Miten pääset toimintaan mukaan ?
Työ- ja elinkeinotoimistossa laadittavan aktivointisuunnitelman kautta.
Lue lisää

TOIMINNAN KESTO

* Ensimmäinen sopimusjaksosi tehdään 3kk pituiseksi, yhtäjaksoisesti se voi kestää 11kk.
* Päivittäinen työaika määritellään tapauskohtaisesti. Yleensä 6h/pv, 5pvä/vko

TOIMINNAN AIKANA SAATAVAT ETUUDET

* Toiminnan aikana sinulle maksetaan työmarkkinatukea ja siihen liittyvää ylläpitokorvausta, tai toimeentulotukea ja siihen sisältyvää toimintarahaa (9€/pv)
* Toimintapäivinä lämmin ateria ja aamu-sekä iltapäiväkahvit/teen.
* Toimintaraha/ylläpitokorvaus maksetaan vain läsnäolopäiviltä ja se on verotonta tuloa.
* Maksu tapahtuu kerran kuukaudessa.