Kelan Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat sairauden ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän tai ammattialan tai opiskelualan valinnassa.

Valintakriteerit: Terveydenhuolto on selvittänyt riittävästi kuntoutujan työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Selvitysten täytyy olla ajantasaisia ja vastattava kuntoutujan nykytilaa. Sairaudenhoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Toteutus: Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista palvelulinjaa: Työkokeilu, Työhönvalmennus ja Työkokeilu+Työhönvalmennus. Kela auttaa valitsemaan palvelulinjan.

Hakeutuminen kuntoutukseen: Lääkärin B-lausunto ja hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta (KU 101) toimitetaan Kelaan.

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta voit hakea myös ilman todettua sairautta, jos olet 16-29- vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta.

Lisätietoja: Kelasta www.kela.fi tai puh. 020 692 205

tai Sari Harju, Seita-säätiö, sari.harju@seitasaatio.fi tai puh. 040 7758499