Valmennus

Hyvinvointia Seita- säätiön tapaan

Seita-säätiölle ohjautuvat asiakkaat tulevat yhteistyökumppaneiden välityksellä, esimerkiksi sosiaalitoimen tai KELA:n kautta.  Valmennuksen kestoon  vaikuttaa sen hetkisen elämäntilanteen haasteet ja niiden laajuus. Tavoiteena on päästä opiskelujen  ja työelämän pariin tai saada selvyys omasta työ-ja toimintakyvystä.

Seita-säätiöllä on yhteensä seitsemän eri työpajaa, joissa jokaisessa toimii ohjaajana oman alansa ammattilainen eli työvalmentaja. Kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan valitsemalla työpajalla. Asiakas saa henkilökohtaista tukea yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä työ- että yksilövalmentajilta. 

Säätiöllä yksilövalmentajat tekevät laaja-alaista verkostotyötä. Yksilövalmennuksen tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen auttaminen yhdessä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Yksilövalmennuksen avulla tuetaan  asiakkaan toimintakyvyn vahvistumista  ja arjenhallinnan parantamista. Valmentautujaa tuetaan koulutus ja työuran suunnittelussa. Lisäksi tarjolla on monipuolisia ryhmävalmennuksia, joiden sisältö suunnitellaan aina tarpeen mukaan.