Valmennus

 
HALUATKO?
 

* Vaihtelua päivääsi
* Uusia onnistumisen
   tunteita
* Tutustua eri ammatteihin/
   koulutusvaihtoehtoihin
* Tutustua uusiin ihmisiin
* Tukea arkipäivän ongelmiin

   Tervetuloa
   Seita-säätiölle!

 

VALMENNUSYKSIKÖT
ATK- ja Mediapaja
Café Andreas
Ekoterminal
Kodinhuolto
Kuljetus
Taitopaja
Puutyöpaja
Jakelukeittiö

 

 

 

 

Hyvinvointia Seita-säätiön tapaan

Kaikki Seita-säätiölle ohjautuvat asiakkaat tulevat yhteistyökumppaneiden välityksellä, esimerkiksi sosiaalitoimen tai TE -toimiston kautta. Yhden asiakkaan valmennus voi kestää kolmesta kuukaudesta kahteen ja puoleen vuoteen, riippuen asiakkaan lähtötilanteesta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kestoon vaikuttavat myös mahdolliset sen hetkisen elämäntilanteen haasteet ja niiden laajuus. Osa säätiön nuorista on talossa vain puoli vuotta, jolloin varmistetaan, että sopiva ammattiala löytyy, yhteishaku tulee tehtyä ja elämäntilanteet vakiintuvat. Tällöin mahdollistuvat esimerkiksi opiskelun aloittaminen tai paikkakunnalta muutto.

Kahdeksan työpajaa

Seita-säätiöllä on yhteensä kahdeksan eri työpajaa, joissa jokaisessa toimii ohjaajana oman alansa ammattilainen eli työvalmentaja. Kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti jollain asiakkaan valitsemalla työpajalla. Asiakas saa henkilökohtaista tukea yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä työ- että yksilövalmentajilta. Lähtökohtana on aina asiakkaan oma halu päästä elämässään eteenpäin yli haasteellisen elämäntilanteen. Tavoitteena voi olla säännöllisen elämänrytmin löytymisen lisäksi uusien asioiden opettelu tai työtaitojen ylläpito. Suurimmalla osalla säätiön asiakkaista on tavoitteena työhön tai koulutukseen pääseminen.

Opinnollistaminen

Säätiön asiakkaista, joka kolmas on alle 29-vuotias. Näistä nuorista noin 60 % on miehiä. Osalla nuorista on käytynä toisen asteen opinnot loppuun, osalla ne ovat keskeytyneet syystä tai toisesta. Jotkut eivät vielä ole löytäneet omaa alaansa. Seita-säätiöllä kaikki pajat on opinnollistettu. Katso video.

”Jos makoilisin kotona työttömänä, olisi arkirytmi pian päin mäntyä”,

tuumaa yksi nuorista miehistä. Toisen nuoren mukaan säätiöltä saa kavereita ja sitä kautta lisää varmuutta toimia erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Heidän mielestään säätiöllä vallitsee ilmapiiri, missä jokainen voi olla oma itsensä. He viihtyvät pajoilla hyvin ja kokevat että siellä on mukava tehdä töitä. Tärkeänä he pitävät myös sitä, että yhteisistä säännöistä pidetään kiinni: ”Niistä on apua tulevaisuuden työ- tai opiskelupaikassa”.

 

 

Osoite
Seita-säätiö
Jäähallintie 6
99600 SODANKYLÄ
Tarkemmat yhteystiedot

Johtava yksilövalmentaja
Merja Laakkonen
puh. 0400 182 630
merja.laakkonen
@seitasaatio.fi

Työ-ja elinkeinotoimisto
puh. 010 194075
puh. 010 6040075

Lue Seita-säätiön
oppimisympäristön tunnistamisraportti.

PDF-tiedostoPalveluopas.pdf (4.9 MB)
Lue Seita-säätiön palveluopas

Lisää työpajojen toiminnasta myös valtakunnallisen työpajayhdistyksen sivuilta.
>Tutustu työpajatoimintaan