Lapin alueellinen työllisyyskokeilu

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu käynnissä

Rovaniemi, Tornio, Kemi, Sodankylä ja Kemijärvi ovat aloittaneet 1. elokuuta Lapin alueellisen työllisyyskokeilun. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle. Tavoitteena on myös vauhdittaa uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä yritysten kasvua. 

Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Sodankylän kunnanhallituksen päätöksellä Seita –säätiö vastaa alueellisen kokeilun toteutuksesta yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Seita –säätiön kolme työntekijää  siirtyi osa-aikaisesti määräaikaiseen virkasuhteeseen kuntaan kokeilun ajaksi. Lisäksi yksi te-toimiston asiantuntija työskentelee osa-aikaisena kokeiluhankkeessa.

Palveluvastuu on siirtynyt Lapin TE-toimistolta Sodankylän kunnille 1.8 alkaen, jolloin kunnan vastuulle siirtyi 141 asiakasta. Kunta ottavat heille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä alkusyksystä lähtien. Muutoksella ei ole vaikutuksia asiakkaiden työttömyysetuuteen. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sen taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (505/2017). Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, joista viidessä on kyse samankaltaisesta työvoimapalvelujen tarjoamisvastuun siirtämisestä asiakkaiden kotikunnille.

YHTEYSTIEDOT
Eeva-Liisa Karén, koordinaattori 040 684 5728
Merja Laakkonen, johtava yksilövalmentaja 040 684 5724
Juho Takala, työhönvalmentaja 040 684 5691
Marja Louhikoski, te-asiantuntija 0295 039573