SOKU-hanke

SOKU-Nuorten Työelämäosallisuuden ja sosiaalilsen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018

 • Projektityöntekijänä toimii Kaisu Pulju puh. 040 703 5368
 • Kohderyhmänä 18-30 vuotiaat sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat nuoret, joiden elämänkulkuun liittyy koulutuksen ja/tai työn puute, työ- toimintakyvyn vajeita, huono-osaisuutta, itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä pulmia ja osallistumattomuutta.
  Kehitetään ja toteutetaan toimintaa nuorten tarpeiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten mukaisesti.
   
 • Perustetaan Potkuri-palvelupiste. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja  kehittämiseen, jolloin toiminta muodostuu nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaiseksi.
   
 • Tuetaan nuorten osallisuutta vertaistukitoimintaa kehittämällä. Toimintamuotoina voivat olla mm. musiikki, liikunta, teemalliset ja vapaat keskustelutuokiot, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät.
   
 • Haetaan paikallisia ratkaisuja nuorten aktivoitumisen ja osallistumisen edistämiseksi.
   
 • Luodaan asiakkaan tarpeesta lähtevä vastuuhenkilömalli.
   
 • Luodaan (Lapin AMK) netti/mobiilipalvelujärjestelmä, jossa välitetään mahdollisia pientöitä mm kodeissa, järjestöissä, tapahtumissa ja yrityksissä.
   
 • Hankkeella on omat facebook ja instagram tilit, jotka löytyvät nimellä Potkuri Sodankylä.
Tykkää fb sivusta