Seita-säätiön toiminta pysyy ennallaan, vaikka säätiö-nimike lakkautetaan

17.9.2020

Toimintamme siirtyy hallinnollisesti Seita-säätiöstä Sodankylän kunnan Hallinto- ja kehittämispalveluihin omaan Työllisyyden hoidon yksikköön 1.1.2021 alkaen.

Toiminnan sisältöjen suhteen tehdään kehittämistyötä edelleen ja toimijoiden välistä yhteistyötä tiivistetään tulevaisuuteen katsoen.

Syysterveisin,

Seita-säätiön henkilökunta